Synonymordbok

Era

Synonymer till Era

  1. Epok - matchar till 80 procent


Första sidan - Sitemap - Ord pć E - Sök:  

Liknande ord

Abdikera (AvgÄ etc.)
Absorbera (Uppta etc.)
Acceleration (Drag etc.)
Accentuera (Betona etc.)
Acceptera (GodkÀnna etc.)
Accepterande (GodkÀnnande etc.)
Acklimatisera (Anpassa etc.)
Ackumulera (Hopa etc.)
Addera (LĂ€gga Ihop etc.)
Administrera (Handha etc.)
Affektera (Beröra etc.)
Affekterad (PĂ„verkad etc.)
Agera (Handla etc.)
Agerande (Handlande etc.)
Agglomeration (TĂ€tort etc.)
Alarmerande (OrovÀckande etc.)
Allierad (Bundsförvant etc.)
Allokera (Fördela etc.)
Alternera (VĂ€xla etc.)
Alternerande (OmvÀxlande etc.)
Amplifiera (FörstÀrka etc.)
Analysera (Tolka etc.)
Annonsera (TillkÀnnage etc.)
Appellera (Be etc.)
Applicera (Anbringa etc.)
ApplÄdera (Klappa etc.)
Approximera (Uppskatta etc.)
Argumentera (Debattera etc.)
Arkebusera (Avliva Medelst Skjutvapen etc.)
Arrangera (Anordna etc.)
Arrangerande (Ordnande etc.)
Arrendera (Hyra etc.)
Arrestera (AnhÄlla etc.)
Artikulera (Uttala etc.)
Artikulerad (Uttalad etc.)
Assimilera (Införliva etc.)
Assistera (HjÀlpa etc.)
Associera (Anknyta etc.)
Associerad (Förknippa etc.)
Attackera (Anfall etc.)
Attrahera (Dragning etc.)
Auktorisera (Bemyndiga etc.)
Avancera (Framryckning etc.)
Avancerad (Komplex etc.)
Avisera (FöranmÀla etc.)
Balansera (AvvÀga etc.)
Barberare (Frisör etc.)
Basera (Grunda etc.)
Bilateral (TvÄsidig etc.)
Blankpolerad (GlÀnsande etc.)
Blockera (Hejda etc.)
Bravera (Skryta etc.)
Briljera (GlÀnsa etc.)
Brisera (Detonera etc.)
Brodera (Fabulera etc.)
Celebrera (Fira etc.)
Chansera (Förfalla etc.)
Charmerande (BedÄrande etc.)
Chiffrera (Kodifiera etc.)
Chockera (Chocka etc.)
Cirkulera (Kretsa etc.)
Citera (HĂ€nvisa etc.)
Debattera (Argumentera etc.)
Dedicera (TillÀgna etc.)
Definiera (AvgrÀnsa etc.)
Deformera (Förstöra etc.)
Degenererad (Förfallen etc.)
Degradera (SĂ€nka etc.)
Deklamera (Recitera etc.)
Deklarera (FastslÄ etc.)
Dekorera (Garnera etc.)
Dekryptera (Avkoda etc.)
Delegera (överlÀmna etc.)
Dementera (Bestrida etc.)
Demolerad (Förstörd etc.)
Demonstrera (Förevisa etc.)
Deplacera (Flytta etc.)
Deponera (AvsÀtta etc.)
Depraverad (Förfallen etc.)
Deprimerad (Missmodig etc.)
Deprimerande (Bedrövlig etc.)
Desarmera (AvvÀpna etc.)
Desorienterad (Förvirrad etc.)
Desperation (Förtvivlan etc.)
Detaljerad (Detaljrik etc.)
Detonera (Brisera etc.)
Differentiera (Skilja etc.)
Dinera (Inta Middag etc.)
Dirigera (Instruera etc.)
Disciplinerad (Ordentlig etc.)
Diskutera (Debattera etc.)
Disponera (BestÀmma över etc.)
Disputera (IfrÄgasÀtta etc.)
Distrahera (Avleda etc.)
Distribuera (Sprida etc.)
Divergerande (Avvikande etc.)
Dividera (Dela etc.)
Domesticera (TĂ€mja etc.)
Dominera (HĂ€rska etc.)
Dominerande (FörhÀrskande etc.)
Donera (Ge etc.)
Dramatisera (överdriva etc.)
Drapera (KlÀ etc.)
Dressera (TĂ€mja etc.)
DrÀnera (Tömma etc.)
Dubblera (Fördubbla etc.)
Duellera (Strid etc.)
Dupera (Bedra etc.)
Duperad (Förledd etc.)
Duplicera (Kopiera etc.)
Effektuera (UtfÀrda etc.)
Efterapa (Efterlikna etc.)
Efterapning (Imitation etc.)
Ejakulera (Komma etc.)
Elgenerator (Dynamo etc.)
Eliminerande (Borttagande etc.)
Emigrera (Utvandra etc.)
Emittera (Avge etc.)
Enervera (Reta etc.)
Engagera (FĂ€ngsla etc.)
Engagerad (Företagsam etc.)
Eskalera (Stiga etc.)
Eskortera (Följa etc.)
Estimera (Bedöma etc.)
Etablera (AnlÀgga etc.)
Evakuera (Tömma etc.)
Evaluera (Bedöma etc.)
Exalterad (Upprymd etc.)
Examinera (Undersöka etc.)
Existera (Finnas etc.)
Existerande (Befintlig etc.)
Exkludera (Undanta etc.)
Expandera (StÀrka etc.)
Expediera (BetjÀna etc.)
Exploatera (Profitera PĂ„ etc.)
Explodera (Brisera etc.)
Exponera (UtsÀtta etc.)
Exterminera (Mörda etc.)
Extrahera (Dra Ut etc.)
Fabricera (FramstÀlla etc.)
Fabulera (Brodera etc.)
Falsifiera (Förfalska etc.)
Fantisera (Dagdrömma etc.)
Fascinera (HÀnföra etc.)
Fascinerande (Betagande etc.)
Favorisera (Gynna etc.)
Federation (Förbund etc.)
Fellatera (Suga etc.)
Felplacerad (Malplacerad etc.)
Figurera (Synas etc.)
Filosofiera (TĂ€nka etc.)
Filtrera (Sila etc.)
Filtrera Ut (SĂ„lla etc.)
Fixera (FastsÀtta etc.)
Fixerad (FĂ€stad etc.)
Flanera (Promenera etc.)
Flera (MĂ„nga etc.)
Florera (Förekomma etc.)
Fluktuera (Skifta etc.)
Fokusera (Koncentrera etc.)
Forcera (Bryta Igenom etc.)
Forcerad (Tvingad etc.)
Formulera (Uttrycka etc.)
Fotterapeut (FotvÄrdsspecialist etc.)
Frapperad (överraskad etc.)
Frapperande (PĂ„fallande etc.)
Fraternisera (Förbrödra Sig etc.)
Frisera (Klippa etc.)
Fundera (Begrunda etc.)
Funderande (Begrundande etc.)
Fungera (Funka etc.)
Fungerar (Funkar etc.)
Fysioterapi (Sjukgymnastik etc.)
Garantera (FörsÀkra etc.)
Garnera (Dekorera etc.)
Generad (FörlÀgen etc.)
General (FĂ€ltherre etc.)
Generalisering (Förenkling etc.)
Generation (SlÀktled etc.)
Generera (FramstÀlla etc.)
Gradera (BetygsÀtta etc.)
Graderas (Bedöma etc.)
Gratulera (Lyckönska etc.)
Gruppera (Indela etc.)
Hantera (Administrera etc.)
Haverera (Krascha etc.)
Hesitera (Tveka etc.)
Hierarki (Rang etc.)
HÀrbÀrgera (Hysa etc.)
Idealisera (Försköna etc.)
Ignorera (Bortse etc.)
Illustrera (Förklara etc.)
Imitera (Efterapa etc.)
Immunisera (Vaccinera etc.)
Implementera (Genomföra etc.)
Imponerad (övervÀldigad etc.)
Imponerande (MajestÀtisk etc.)
Improvisera (Handla Oförberedd etc.)
Indignerad (FörnÀrmad etc.)
Indikera (Ange etc.)
Indoktrinera (HjÀrntvÀtta etc.)
Influera (PĂ„verka etc.)
Informera (Delge etc.)
Inhalera (Andas etc.)
Inhibera (InstÀlla etc.)
Initiera (PÄbörja etc.)
Inkludera (Inbegripa etc.)
Inkorporera (Införliva etc.)
Inkvartera (Inhysa etc.)
Inregistrera (AnmÀla etc.)
Insinuera (Antyda etc.)
Insistera (VidhÄlla etc.)
Inspektera (Besiktiga etc.)
Instruera (Dirigera etc.)
Instudera (öva etc.)
Integrera (Beblanda etc.)
Intensifiera (FörstÀrka etc.)
Interagera (Samspela etc.)
Interaktion (Samspel etc.)
Intressera (Engagera etc.)
Intresserad (AngelÀgen etc.)
Introducera (Införa etc.)
Invalidiserad (Handikappad etc.)
Investera (Satsa etc.)
Invitera (Inbjudan etc.)
Involvera (Innefatta etc.)
Involverad (Inblandad etc.)
Irritera (BesvÀra etc.)
Irriterad (Lack etc.)
Irriterande (BesvÀrlig etc.)
Isolerad (Sluten etc.)
Iterera (Upprepa etc.)
Justera (Anpassa etc.)
Kalkulera (RĂ€kna etc.)
Kalkylera (BerÀkna etc.)
Kamouflera (Dölja etc.)
Kapitulera (Falla etc.)
Karakterisera (Beskriva etc.)
Karessera (Smeka etc.)
Kassera (Skrota etc.)
Klassificera (Gradera etc.)
Koagulera (Stelna etc.)
Kodifiera (Chiffrera etc.)
Kollidera (Krocka etc.)
Kolorerad (FĂ€rgad etc.)
Kombinera (Förena etc.)
Kommendera (Befalla etc.)
Kompensera (ErsÀtta etc.)
Komplettera (LĂ€gga Till etc.)
Kompletterande (TillÀgg etc.)
Komplicerad (Invecklad etc.)
Komplicerat (Invecklat etc.)
Komponera (Bilda etc.)
Koncentrera (Fokusera etc.)
Konfederation (Förbund etc.)
Konfirmera (BekrÀfta etc.)
Konfiskera (Beslagta etc.)
Konfundera (Förbrylla etc.)
Konkurrera (TĂ€vla etc.)
Konkurrerande (Rival etc.)
Konservera (Bevara etc.)
Konstaterande (FaststÀllande etc.)
Konstruera (Bygga etc.)
Konsultera (RÄdfrÄga etc.)
Konsumera (Bruka etc.)
Kontemplera (Begrunda etc.)
Kontrollera (BehÀrska etc.)
Konvensera (Prata etc.)
Konversera (Prat etc.)
Konvertera (Omvandla etc.)
Kooperation (Samarbete etc.)
Koordinera (Samordna etc.)
Kopiera (Avbilda etc.)
Korresponderande (Motsvarande etc.)
Korrigera (Justera etc.)
Krackelera (Spricka etc.)
Kreera (Skapa etc.)
Krevera (FĂ„ Utbrott etc.)
Kritisera (AnmÀrka etc.)
Kryptera (Koda etc.)
Kulminera (Höjdpunkt etc.)
Kultivera (FörÀdla etc.)
Kultiverad (Bildad etc.)
Kuperad (Backig etc.)
Kurera (Bota etc.)
Kurtisera (Flörta etc.)
Kvalificerad (Behörig etc.)
Kvittera (UtjÀmna etc.)
Lansera (Introducera etc.)
Legitimera (TillÄta etc.)
Lera (Gyttja etc.)
Leverans (Frakt etc.)
Leverera (Förse etc.)
Liberal (Frisinnad etc.)
Litteraturförteckning (KÀllförteckning etc.)
Litteraturlista (Litteraturförteckning etc.)
Lokalisera (Hitta etc.)
LĂ€ttirriterad (Grinig etc.)
Magasinera (Förvara etc.)
Makulera (Avföra etc.)
Malplacerad (Felplacerad etc.)
Manifestera (Uttrycka etc.)
Manipulera (Fiffla etc.)
Manövrera (Gira etc.)
Markera (Accentuera etc.)
Markerad (UtmÀrkt etc.)
Marschera (TĂ„ga etc.)
Maskera (Dölja etc.)
Massakera (Döda etc.)
Medtaga Passagerare (Skjutsa etc.)
Meriterad (Kvalificerad etc.)
Meriterande (FörtjÀnstfull etc.)
Miserabel (Usel etc.)
Moderat (BlÄ etc.)
Moderatbandy (Golf etc.)
Moderaterna (Högerpartiet etc.)
Modifiera (Anpassa etc.)
Montera (Bygga etc.)
Motionera (Idrotta etc.)
Motivera (Uppmuntra etc.)
Motiverad (HĂ„gad etc.)
Musicera (Spela etc.)
Möblera (Inreda etc.)
MĂ„ngfasetterad (Allsidig etc.)
Negligera (Förringa etc.)
Nominera (FöreslÄ etc.)
Nonchalera (Förbise etc.)
Normalisera (Standardisera etc.)
Normera (Standardisera etc.)
Notera (Anteckna etc.)
Numera (Nu etc.)
Nyliberal (VerklighetsfrÄnvarande etc.)
Observera (Betrakta etc.)
Odefinierad (ObestÀmd etc.)
Offerera (Erbjuda etc.)
Officerare (Officer etc.)
Ogenerad (Oblyg etc.)
Oidentifierad (OkÀnd etc.)
Ointresserad (Likgiltig etc.)
Okomplicerad (Enkel etc.)
Omonterad (I Delar etc.)
Omorganisera (Omskapa etc.)
Omotiverad (HÄglös etc.)
Onanera (Sex etc.)
Operation (Ingrepp etc.)
Operativ (Aktiv etc.)
Oplanerad (Impulsiv etc.)
Opponera (MotsÀga etc.)
Ordinera (Föreskriva etc.)
Oreflekterad (Matt etc.)
Orera (Tala etc.)
Oreserverad (öppen etc.)
Organisera (Anordna etc.)
Orutinerad (Oerfaren etc.)
Paketera (SlÄ In etc.)
Paralyserad (Förlamad etc.)
Parera (AvvÀrja etc.)
Parfymera (DoftsÀtta etc.)
Passagerare (Resande etc.)
Passera (GÄ Förbi etc.)
Passionerad (Eldig etc.)
Penetrera (GĂ„ Igenom etc.)
Placera (InsÀtta etc.)
Plagiera (Kopiera etc.)
Planera (Förbereda etc.)
Planerad (Avsedd etc.)
Plantera (FĂ€sta etc.)
Plombera (Försegla etc.)
PlÀdera (MÀssa etc.)
Polera (Bona etc.)
Ponera (Antaga etc.)
PortrÀttera (Avbilda etc.)
PoÀngtera (Betona etc.)
Praktisera (AnvÀnda etc.)
Precisera (BegrÀnsa Innebörden etc.)
Prediktera (Förutse etc.)
Premiera (Belöna etc.)
Prenumerant (Abonnent etc.)
Prenumerera (Subskribera etc.)
Preparera (Förbehandla etc.)
Presentera (Framföra etc.)
Prestera (Frambringa etc.)
Presumera (Förmoda etc.)
Privilegierad (Gynnad etc.)
Producera (Fabricera etc.)
Profilera (Inrikta etc.)
Profitera (Dra Nytta Av etc.)
Profitera PĂ„ (Exploatera etc.)
Programmera (Koda etc.)
Programmerare (Kodslav etc.)
Proklamera (HĂ€vda etc.)
Promenera (Flanera etc.)
Promonera (Vandra etc.)
Proponera (FöreslÄ etc.)
Prostituerad (Fnask etc.)
Protestera (InvÀnda etc.)
Provocera (Framkalla etc.)
Publicera (Kungöra etc.)
Pulsera (Bulta etc.)
Rabatterad (Nedsatt etc.)
Radera (Förinta etc.)
Radiera (StrÄla etc.)
Radioterapi (StrÄlbehandling etc.)
Raffinerad (Elegant etc.)
Rapportera (AnmÀla etc.)
Rasera (Förstöra etc.)
Ratificera (GodkÀnna etc.)
Realisera (Förverkliga etc.)
Recensera (Bedöma etc.)
Recidivera (Ă„terkomma etc.)
Recitera (Deklamera etc.)
Redigera (Klippa etc.)
Reducera (BegrÀnsa etc.)
Referera (Beskriva etc.)
Reflektera (Avspegla etc.)
Refusera (AvslÄ etc.)
Regeneration (Förnyelse etc.)
Regera (BestÀmma etc.)
Registrera (Inregistrera etc.)
Reglera (Styra etc.)
Reglerad (Styrd etc.)
Rehabilitera (ÄterstÀlla etc.)
Rekognoscera (Undersöka etc.)
Rekommendera (FöresprÄka etc.)
Rekonstruera (Ombilda etc.)
Rekrytera (VĂ€rva etc.)
Rekvirera (Anskaffa etc.)
Rekylera (Studsa etc.)
Relegera (StÀnga Av etc.)
Remittera (HĂ€nvisa etc.)
Rendera (Medföra etc.)
Renovera (FörbÀttra etc.)
Reparera (Fixa etc.)
Repetera (Upprepa etc.)
Repeterande (Upprepa etc.)
Replikera (Besvara etc.)
Repparera (Laga etc.)
Representera (FöretrÀda etc.)
Reproducera (Fortplanta etc.)
Reservera (Boka etc.)
Reserverad (FörbehÄllsam etc.)
Resignerad (Modstulen etc.)
Resonera (Diskutera etc.)
Respektera (Högakta etc.)
Respirera (Andas etc.)
Restera (ÄterstÄ etc.)
Resterande (InnestÄende etc.)
Resultera (Leda Till etc.)
Resultera I (Leda Till etc.)
Retirera (ÄtertÄg etc.)
Returnera (ÄterlÀmna etc.)
Reversera (Backa etc.)
Revidera (Granska etc.)
Revoltera (Göra Uppror etc.)
Riskera (Chansa etc.)
Rotera (Kretsa etc.)
Rubricera (Beteckna etc.)
Ruinera (MonetÀrt ödelÀgga etc.)
Rumstemperatur (RumsvÀrme etc.)
Rutinerad (Bevandrad etc.)
Sabotera (Förstöra etc.)
Sanera (Rengöra etc.)
Sedera (Bedöva etc.)
Sekreterare (SkrivbitrÀde etc.)
Sekulariserad (Profan etc.)
Sekundera (BistÄ etc.)
Selektera (Utse etc.)
Separera (Avskilja etc.)
Separerad (Avskild etc.)
Separerade (Skilda etc.)
Servera (Bjuda etc.)
Signera (Skriva Under etc.)
Simulera (Fejka etc.)
Skrodera (Skryta etc.)
Skulptera (Forma etc.)
Sondera (Undersöka etc.)
Sortera (Indela etc.)
Spankulera (Flanera etc.)
Spatsera (Flanera etc.)
Spatserande (GĂ„ende etc.)
Specificera (Precisera etc.)
Spekulera (Gissa etc.)
Spendera (Tillbringa etc.)
Stabilisera (Stadga etc.)
Standardisera (Normalisera etc.)
Stimulera (Egga etc.)
Stoltsera (Skryta etc.)
Strukturera (Ordna etc.)
Studera (Att Plugga etc.)
Studerande (Elev etc.)
Studerar (Plugga etc.)
Subskribera (Prenumerera etc.)
Substituera (ErsÀtta etc.)
Subventionera (Stötta Ekonomiskt etc.)
Summera (Sammanfatta etc.)
Symbolisera (Beteckna etc.)
Sympatisera (MedkÀnna etc.)
Systematisera (Indela etc.)
Tangera (Beröra etc.)
Taxera (Skatta etc.)
Telefonera (Ringa etc.)
Teleportera (Förflytta etc.)
Temperament (Humör etc.)
Temperamentsfull (Eldig etc.)
Terminera (Avsluta etc.)
Tigrerad (Randig etc.)
Titulera (Kalla etc.)
Tolerant (Vidsynt etc.)
Tolerera (TĂ„la etc.)
Tortera (Pina etc.)
Transferera (Förflytta etc.)
Transformera (Förvandla etc.)
Transkribera (överföra etc.)
Translitterera (översÀtta etc.)
Transmittera (Vidarebefordra etc.)
Transpirera (Svettas etc.)
Transplantera (överflytta etc.)
Transportera (Flytta etc.)
Triumfera (Jubla etc.)
Triumferande (Jublande etc.)
Underminera (UndergrÀva etc.)
Underprivilegierad (Missgynnad etc.)
UndervÀrdera (Underskatta etc.)
Urinera (Tömma BlÄsan etc.)
Utlokalisera (Förflytta etc.)
Utseendefixerad (FÄfÀng etc.)
Utstuderad (Inpiskad etc.)
UtvÀrdera (Bedöma etc.)
Vaccinera (Immunisera etc.)
Validera (Testa etc.)
Vandalisera (Förstöra etc.)
Variera (Fluktuera etc.)
Varierande (OmvÀxlande etc.)
Velocipedera (Cykla etc.)
Ventilera (Lufta etc.)
Verifiera (BekrÀfta etc.)
Veteran (Erfaren etc.)
Vibrera (Dallra etc.)
Vidimera (BekrÀfta etc.)
Viktreducera (Banta etc.)
Visitera (Genomsöka etc.)
Visualisera (Fantisera etc.)
Vitalisera (Förnya etc.)
Vomera (KrÀkas etc.)
Votera (Rösta etc.)
VÀrdera (Bedöma etc.)
VĂ€rderad (Aktad etc.)
Ă€nnu Flera (Ytterligare etc.)
Ă„teranpassning (Rehabilitering etc.)
övervÀrdera (överskatta etc.)

<< Föregćende synonym - Er Nästa synonym - Erbjuda >>