Synonymordbok

Färdig

Synonymer till Färdig

  1. Klar - matchar till 96 procent
  2. Fullständig - matchar till 94 procent
  3. Redo - matchar till 94 procent
  4. Avslutad - matchar till 80 procent
  5. Fullfjädrad - matchar till 70 procent
  6. Komplett - matchar till 70 procent
  7. Fulländad - matchar till 68 procent
  8. Avklarad - matchar till 62 procent
  9. Rustad - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på F - Sök:  

Liknande ord

Fallfärdig (Nedgången etc.)
Fingerfärdig (Skicklig etc.)
Färd (Körning etc.)
Färdas (Fara etc.)
Färdiga (Klara etc.)
Färdighet (Handlag etc.)
Färdigställa (Fullborda etc.)
Färdigställande (Fullföljande etc.)
Färdigt (Klart etc.)
Färdledare (Reseledare etc.)
Färdväg (Led etc.)
Förfärdiga (Framställa etc.)
Gråtfärdig (Gråtmild etc.)
Högfärdig (Mallig etc.)
Rättfärdig (God etc.)
Rättfärdiga (Försvara etc.)
Rättfärdigad (Legitim etc.)
Senfärdig (Långsam etc.)
Senfärdighet (Tröghet etc.)
Slagfärdig (Fyndig etc.)

<< Föregående synonym - Färdas Nästa synonym - Färdiga >>