Synonymordbok

Förändra

Synonymer till Förändra

  1. Modifiera - matchar till 100 procent
  2. Byta - matchar till 84 procent
  3. ändra - matchar till 82 procent
  4. Omforma - matchar till 80 procent
  5. Omskapa - matchar till 80 procent
  6. Omvandla - matchar till 74 procent
  7. Ombilda - matchar till 72 procent
  8. Skifta - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på F - Sök:  

Liknande ord

Förädla (Förbättra etc.)
Förädling (Raffinering etc.)
Förälder (Mamma etc.)
Föräldrar (Päron etc.)
Förälskad (Betuttad etc.)
Förälskade (Kära etc.)
Förälskelse (Passion etc.)
Föränderlig (Skiftande etc.)
Förändras (Skifta etc.)
Förändring (Ombildning etc.)
Förändringsbar (Variabel etc.)
Förändringsobenägen (Konservativ etc.)
Förära (Ge etc.)
Oförändrad (Lika etc.)

<< Föregående synonym - Föränderlig Nästa synonym - Förändras >>