Synonymordbok

Förhindra

Synonymer till Förhindra

  1. Stoppa - matchar till 96 procent
  2. Avvärja - matchar till 82 procent
  3. Avstyra - matchar till 80 procent
  4. Hindra - matchar till 72 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på F - Sök:  

Liknande ord

Förhala (Dröja etc.)
Förhandla (Diskutera etc.)
Förhandling (Rådslag etc.)
Förhistorisk Lämning (Fossil etc.)
Förhoppning (Hopp etc.)
Förhoppningsfull (Hoppfull etc.)
Förhud (överdragskinn etc.)
Förhöja (Höja etc.)
Förhöjning (ökning etc.)
Förhållande (Affär etc.)
Förhållandevis (Jämförelsevis etc.)
Förhållningssätt (Attityd etc.)
Förhänge (Draperi etc.)
Förhör (Hearing etc.)
Förhärliga (Försköna etc.)
Förhärskande (Dominerande etc.)
Förhäxa (Förtrolla etc.)
Förhäxad (Förtrollad etc.)
Oförhindrad (Fri etc.)

<< Föregående synonym - Förhandling Nästa synonym - Förhistorisk Lämning >>