Synonymordbok

Förklara

Synonymer till Förklara

  1. Förtydliga - matchar till 90 procent
  2. Beskriv - matchar till 80 procent
  3. Beskriva - matchar till 80 procent
  4. Definiera - matchar till 80 procent
  5. Klargöra - matchar till 74 procent
  6. Klarlägga - matchar till 70 procent
  7. Precisera - matchar till 70 procent
  8. Illustrera - matchar till 66 procent
  9. Tydliggöra - matchar till 66 procent
  10. Utveckla - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på F - Sök:  

Liknande ord

Förkasta (Avslå etc.)
Förkastelse (Bannlysning etc.)
Förkastlig (Kass etc.)
Förklarande (Beskrivande etc.)
Förklaring (Definition etc.)
Förklarlig (Förståelig etc.)
Förklädnad (Mask etc.)
Förknippa (Associera etc.)
Förkorta (Avkorta etc.)
Förkrossad (Otröstlig etc.)
Förkunna (Deklarera etc.)
Förkunnare (Predikant etc.)
Förköpsrätt (Option etc.)

<< Föregående synonym - Förkastlig Nästa synonym - Förklarande >>