Synonymordbok

Förkorta

Synonymer till Förkorta

  1. Avkorta - matchar till 80 procent
  2. Klippa - matchar till 68 procent
  3. Reducera - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på F - Sök:  

Liknande ord

Förkasta (Avslå etc.)
Förkastelse (Bannlysning etc.)
Förkastlig (Kass etc.)
Förklara (Beskriv etc.)
Förklarande (Beskrivande etc.)
Förklaring (Definition etc.)
Förklarlig (Förståelig etc.)
Förklädnad (Mask etc.)
Förknippa (Associera etc.)
Förkrossad (Otröstlig etc.)
Förkunna (Deklarera etc.)
Förkunnare (Predikant etc.)
Förköpsrätt (Option etc.)

<< Föregående synonym - Förknippa Nästa synonym - Förkrossad >>