Synonymordbok

Förkrossad

Synonymer till Förkrossad

  1. Otröstlig - matchar till 84 procent
  2. Tillintetgjord - matchar till 74 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på F - Sök:  

Liknande ord

Förkasta (Avslå etc.)
Förkastelse (Bannlysning etc.)
Förkastlig (Kass etc.)
Förklara (Beskriv etc.)
Förklarande (Beskrivande etc.)
Förklaring (Definition etc.)
Förklarlig (Förståelig etc.)
Förklädnad (Mask etc.)
Förknippa (Associera etc.)
Förkorta (Avkorta etc.)
Förkunna (Deklarera etc.)
Förkunnare (Predikant etc.)
Förköpsrätt (Option etc.)

<< Föregående synonym - Förkorta Nästa synonym - Förkunna >>