Synonymordbok

Förkunna

Synonymer till Förkunna

  1. Deklarera - matchar till 92 procent
  2. Meddela - matchar till 80 procent
  3. Predika - matchar till 64 procent
  4. Utropa - matchar till 64 procent
  5. Tillkännage - matchar till 62 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på F - Sök:  

Liknande ord

Förkasta (Avslå etc.)
Förkastelse (Bannlysning etc.)
Förkastlig (Kass etc.)
Förklara (Beskriv etc.)
Förklarande (Beskrivande etc.)
Förklaring (Definition etc.)
Förklarlig (Förståelig etc.)
Förklädnad (Mask etc.)
Förknippa (Associera etc.)
Förkorta (Avkorta etc.)
Förkrossad (Otröstlig etc.)
Förkunnare (Predikant etc.)
Förköpsrätt (Option etc.)

<< Föregående synonym - Förkrossad Nästa synonym - Förkunnare >>