Synonymordbok

Förmåga

Synonymer till Förmåga

  1. Kapacitet - matchar till 96 procent
  2. Potens - matchar till 70 procent
  3. Potential - matchar till 70 procent
  4. Fallenhet - matchar till 66 procent
  5. Kunnighet - matchar till 66 procent
  6. Egenskap - matchar till 62 procent
  7. Kompetens - matchar till 60 procent
  8. Skicklighet - matchar till 60 procent
  9. Talang - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på F - Sök:  

Liknande ord

Förman (Arbetsledare etc.)
Förmedla (Framföra etc.)
Förmedlare (Kommissionär etc.)
Förmedling (Agentur etc.)
Förminska (Reducera etc.)
Förmoda (Ana etc.)
Förmodad (Presumtiv etc.)
Förmodan (Aning etc.)
Förmodar (Antar etc.)
Förmodligen (Antagligen etc.)
Förmyndare (Vårdnadshavare etc.)
Förmå (Bringa etc.)
Förmögen (Rik etc.)
Förmögenhet (Rikedom etc.)
Förmån (Premium etc.)
Förmånlig (Fördelaktig etc.)
Förmärka (Uppmärksamma etc.)
Förmörka (Fördunkla etc.)
Iakttagelseförmåga (Uppmärksamhet etc.)
Inlevelseförmåga (Empati etc.)
Oförmåga (Vanmakt etc.)
Prestationsförmåga (Kapacitet etc.)
Uppfattningsförmåga (Förnimmelse etc.)

<< Föregående synonym - Förmå Nästa synonym - Förmån >>