Synonymordbok

Förmoda

Synonymer till Förmoda

  1. Anta - matchar till 94 procent
  2. Antaga - matchar till 90 procent
  3. Presumera - matchar till 86 procent
  4. Tro - matchar till 80 procent
  5. Antar - matchar till 74 procent
  6. Tror - matchar till 70 procent
  7. Ana - matchar till 64 procent
  8. Antagande - matchar till 60 procent
  9. Förutsätta - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på F - Sök:  

Liknande ord

Förman (Arbetsledare etc.)
Förmedla (Framföra etc.)
Förmedlare (Kommissionär etc.)
Förmedling (Agentur etc.)
Förminska (Reducera etc.)
Förmodad (Presumtiv etc.)
Förmodan (Aning etc.)
Förmodar (Antar etc.)
Förmodligen (Antagligen etc.)
Förmyndare (Vårdnadshavare etc.)
Förmå (Bringa etc.)
Förmåga (Egenskap etc.)
Förmögen (Rik etc.)
Förmögenhet (Rikedom etc.)
Förmån (Premium etc.)
Förmånlig (Fördelaktig etc.)
Förmärka (Uppmärksamma etc.)
Förmörka (Fördunkla etc.)

<< Föregående synonym - Förminska Nästa synonym - Förmodad >>