Synonymordbok

Förmodan

Synonymer till Förmodan

  1. Hypotes - matchar till 92 procent
  2. Aning - matchar till 90 procent
  3. Antagande - matchar till 86 procent
  4. Misstanke - matchar till 80 procent
  5. Anta - matchar till 62 procent
  6. Föraning - matchar till 60 procent
  7. Gissning - matchar till 60 procent
  8. Tro - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på F - Sök:  

Liknande ord

Förman (Arbetsledare etc.)
Förmedla (Framföra etc.)
Förmedlare (Kommissionär etc.)
Förmedling (Agentur etc.)
Förminska (Reducera etc.)
Förmoda (Ana etc.)
Förmodad (Presumtiv etc.)
Förmodar (Antar etc.)
Förmodligen (Antagligen etc.)
Förmyndare (Vårdnadshavare etc.)
Förmå (Bringa etc.)
Förmåga (Egenskap etc.)
Förmögen (Rik etc.)
Förmögenhet (Rikedom etc.)
Förmån (Premium etc.)
Förmånlig (Fördelaktig etc.)
Förmärka (Uppmärksamma etc.)
Förmörka (Fördunkla etc.)

<< Föregående synonym - Förmodad Nästa synonym - Förmodar >>