Synonymordbok

Frånvarande

Synonymer till Frånvarande

  1. Disträ - matchar till 88 procent
  2. Tankspridd - matchar till 82 procent
  3. Avsaknad - matchar till 80 procent
  4. Borta - matchar till 80 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p F - Sk:  

Liknande ord

Fråga (Spörja etc.)
Frågande (Undrande etc.)
Frågeformulär (Enkät etc.)
Frågvis (Nyfiken etc.)
Från (Av etc.)
Frångå (överge etc.)
Frånsett (Förutom etc.)
Frånstöta (Avvisa etc.)
Frånstötande (Ful etc.)
Frånta (Avhända etc.)
Frånvara (Utebli etc.)
Frånvaro (Bortovaro etc.)
Frånvaro Av (Brist etc.)
Verklighetsfrånvarande (Nyliberal etc.)

<< Fregende synonym - Frånvara Nsta synonym - Frånvaro >>