Synonymordbok

Synonymer till Gå

 1. Traska - matchar till 96 procent
 2. Bege Sig - matchar till 92 procent
 3. Promenera - matchar till 92 procent
 4. Ströva - matchar till 90 procent
 5. Spatsera - matchar till 88 procent
 6. Knalla - matchar till 86 procent
 7. Prommenara - matchar till 80 procent
 8. Lunka - matchar till 70 procent
 9. Vandra - matchar till 68 procent
 10. Strosa - matchar till 66 procent
 11. Knata - matchar till 64 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p G - Sk:  

Liknande ord

Angå (Beröra etc.)
Angående (Gällande etc.)
Arbetsgång (Rutin etc.)
Avgå (Abdikera etc.)
Begå (Göra etc.)
Begåvad (Intelligent etc.)
Begåvning (Talang etc.)
Bondgård (Lantgård etc.)
Bortgång (Avlida etc.)
Bärsärkagång (Ursinne etc.)
Dalgång (Dalsänka etc.)
Djupgående (Djuplodande etc.)
Fortgå (Fortskrida etc.)
Fortgående (Fortskridande etc.)
Framgång (Succé etc.)
Framgångsrik (Blomstrande etc.)
Frångå (överge etc.)
Fullgången (Fullburen etc.)
Förgången (Förfluten etc.)
Försiggå (Pågå etc.)
Gengångare (Vålnad etc.)
Genomgående (Konsekvent etc.)
Genomgång (Passage etc.)
Gå Bort (Avlid etc.)
Gå Förbi (Passera etc.)
Gå I Försvarsställning (Bepansra etc.)
Gå I Ide (övervintra etc.)
Gå Ifrån (Lämna etc.)
Gå Igenom (Penetrera etc.)
Gå Igång (Trigga etc.)
Gå In (Inträda etc.)
Gå Miste (Förlora etc.)
Gå Ned (Dala etc.)
Gå Sönder (Brista etc.)
Gå Tillbaka (Backa etc.)
Gå Vidare (Fortsätta etc.)
Gående (Spatserande etc.)
Gång (Passage etc.)
Gång På Gång (Ideligen etc.)
Gångare (Fotgängare etc.)
Gångbana (Trottoar etc.)
Gångbar (Acceptabel etc.)
Gångstig (Stig etc.)
Gångtrafikant (Fotgängare etc.)
Går Bort (Försvinner etc.)
Gård (Farm etc.)
Gärdsgård (Staket etc.)
Gästgivargård (Värdshus etc.)
Gåta (Mysterium etc.)
Gåtfull (Hemlighetsfull etc.)
Gåva (Donation etc.)
Herrgård (Gods etc.)
Igång (Verksam etc.)
Igångsättande (Påbörja etc.)
Igångsättning (Starta etc.)
Ingående (Detaljerad etc.)
Ingång (Entre etc.)
Kringgå (Undvika etc.)
Kringgående (Undvikande etc.)
Kyrkogård (Begravningsplats etc.)
Ladugård (Lada etc.)
Lantgård (Bondgård etc.)
Mangårdsbyggnad (Hus etc.)
Motgång (Bakslag etc.)
Nedgång (Avtagande etc.)
Nedgången (Fallfärdig etc.)
Nedgångsperiod (Lågkonjunktur etc.)
Nedåtgående (Fallande etc.)
Närgången (Intim etc.)
Obegåvad (Dum etc.)
Olöst Gåta (Mysterium etc.)
Omgående (Genast etc.)
Omgång (Rond etc.)
Pågå (Fortgå etc.)
Pågående (Innevarande etc.)
Rökgång (Skorsten etc.)
Rättegång (Mål etc.)
Samgående (Fusion etc.)
Sammangående (Fusion etc.)
Smörgås (Macka etc.)
Snabbgående (Fort etc.)
Tankegång (Resonemang etc.)
Tillbakagång (Minskning etc.)
Tillfällig Nedgång (Svacka etc.)
Tillgång (Access etc.)
Tillgångar (Medel etc.)
Tillmötesgående (öppen etc.)
Tillvägagångssätt (Förfarande etc.)
Trädgård (Tomt etc.)
Tystgående (Tyst etc.)
Undergång (Fall etc.)
Undgå (Missa etc.)
Uppgång (Stigande etc.)
Uppåtgående (Stigande etc.)
Utan Framgång (Förgäves etc.)
Utgång (Sorti etc.)
Utgångsläge (Utgångspunkt etc.)
Utgångspunkt (Utgångsläge etc.)
Utgåva (Upplaga etc.)
Vidgå (Tillstå etc.)
återgå (Sätta etc.)
återgång (Recession etc.)
övergående (Kortvarig etc.)
övergång (Brygga etc.)
övergångsålder (Klimakterium etc.)

<< Fregende synonym - Gyttjig Nsta synonym - Gå Bort >>