Synonymordbok

Generell

Synonymer till Generell

  1. Allmän - matchar till 88 procent
  2. övergripande - matchar till 68 procent
  3. Vanlig - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på G - Sök:  

Liknande ord

Generad (Förlägen etc.)
General (Fältherre etc.)
Generalisering (Förenkling etc.)
Generation (Släktled etc.)
Generellt (Vanligtvis etc.)
Generera (Framställa etc.)
Generositet (Givmildhet etc.)
Generös (Frikostig etc.)

<< Föregående synonym - Generation Nästa synonym - Generellt >>