Synonymordbok

Genomborra

Synonymer till Genomborra

  1. Borra - matchar till 80 procent
  2. Spetsa - matchar till 66 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på G - Sök:  

Liknande ord

Genom (Igenom etc.)
Genomföra (Fullborda etc.)
Genomförande (Utförande etc.)
Genomgripande (Djupgående etc.)
Genomgående (Konsekvent etc.)
Genomgång (Passage etc.)
Genomlida (Uthärda etc.)
Genomrutten (Usel etc.)
Genomskinlig (Transparant etc.)
Genomslagskraft (Effekt etc.)
Genomsnitt (Medel etc.)
Genomsnittlig (Medel etc.)
Genomströmning (Flöde etc.)
Genomsynlig (Transokulär etc.)
Genomsöka (Leta etc.)
Genomtränga (Forcera etc.)
Genomträngande (Gäll etc.)
Genomtvinga (Forcera etc.)

<< Föregående synonym - Genom Nästa synonym - Genomföra >>