Synonymordbok

Genomsnitt

Synonymer till Genomsnitt

  1. Medelvärde - matchar till 80 procent
  2. Medel - matchar till 74 procent
  3. Medeltal - matchar till 70 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p G - Sk:  

Liknande ord

Genom (Igenom etc.)
Genomborra (Borra etc.)
Genomföra (Fullborda etc.)
Genomförande (Utförande etc.)
Genomgripande (Djupgående etc.)
Genomgående (Konsekvent etc.)
Genomgång (Passage etc.)
Genomlida (Uthärda etc.)
Genomrutten (Usel etc.)
Genomskinlig (Transparant etc.)
Genomslagskraft (Effekt etc.)
Genomsnittlig (Medel etc.)
Genomströmning (Flöde etc.)
Genomsynlig (Transokulär etc.)
Genomsöka (Leta etc.)
Genomtränga (Forcera etc.)
Genomträngande (Gäll etc.)
Genomtvinga (Forcera etc.)

<< Fregende synonym - Genomslagskraft Nsta synonym - Genomsnittlig >>