Synonymordbok

Genomsnittlig

Synonymer till Genomsnittlig

  1. Medeltal - matchar till 82 procent
  2. Medel - matchar till 72 procent
  3. Medelvärde - matchar till 70 procent
  4. Normal - matchar till 68 procent
  5. Medelmåttig - matchar till 62 procent
  6. Ordinär - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på G - Sök:  

Liknande ord

Genom (Igenom etc.)
Genomborra (Borra etc.)
Genomföra (Fullborda etc.)
Genomförande (Utförande etc.)
Genomgripande (Djupgående etc.)
Genomgående (Konsekvent etc.)
Genomgång (Passage etc.)
Genomlida (Uthärda etc.)
Genomrutten (Usel etc.)
Genomskinlig (Transparant etc.)
Genomslagskraft (Effekt etc.)
Genomsnitt (Medel etc.)
Genomströmning (Flöde etc.)
Genomsynlig (Transokulär etc.)
Genomsöka (Leta etc.)
Genomtränga (Forcera etc.)
Genomträngande (Gäll etc.)
Genomtvinga (Forcera etc.)

<< Föregående synonym - Genomsnitt Nästa synonym - Genomströmning >>