Synonymordbok

Hämma

Synonymer till Hämma

  1. Begränsa - matchar till 84 procent
  2. Undertrycka - matchar till 84 procent
  3. Bromsa - matchar till 66 procent
  4. Hindra - matchar till 62 procent
  5. Försvåra - matchar till 60 procent
  6. Kväva - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på H - Sök:  

Liknande ord

Hämmande (Inhibition etc.)
Ohämmad (Gränslös etc.)

<< Föregående synonym - Hälsovådlig Nästa synonym - Hämmande >>