Synonymordbok

Handla

Synonymer till Handla

  1. Agera - matchar till 96 procent
  2. Shoppa - matchar till 94 procent
  3. Införskaffa - matchar till 90 procent
  4. Köpa - matchar till 90 procent
  5. Köp - matchar till 80 procent
  6. Uträtta - matchar till 80 procent
  7. Verka - matchar till 68 procent
  8. Göra - matchar till 60 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p H - Sk:  

Liknande ord

Behandla (Bearbeta etc.)
Förbehandla (Preparera etc.)
Förhandla (Diskutera etc.)
Hand (Näve etc.)
Hand Tralla (Strypa Tuppen etc.)
Handbok (Guide etc.)
Handel (Affärer etc.)
Handeldsvapen (Revolver etc.)
Handelsbod (Affär etc.)
Handfallen (Oföretagsam etc.)
Handfast (Bestämd etc.)
Handfat (Tvättfat etc.)
Handfäste (Arm etc.)
Handgemäng (Slagsmål etc.)
Handha (Administrera etc.)
Handhava (Förfara etc.)
Handhavande (Användande etc.)
Handikapp (Invaliditet etc.)
Handikappad (Invalidiserad etc.)
Handla Oförberedd (Improvisera etc.)
Handlag (Färdighet etc.)
Handlande (Agerande etc.)
Handlar (Köper etc.)
Handlare (Köpman etc.)
Handleda (Hjälpa etc.)
Handledare (Coach etc.)
Handledning (Instruktion etc.)
Handling (Agera etc.)
Handlingskraft (Energi etc.)
Handlingskraftig (Driftig etc.)
Handlägga (Hantera etc.)
Handlöst (Huvudstupa etc.)
Handräcka (Bistå etc.)
Handräckning (Assistans etc.)
Handrörelse (Gest etc.)
Handskakning (Handslag etc.)
Handslag (Handskakning etc.)
Handtag (Dörrvred etc.)
Handtralla (Sex etc.)
Handtryckning (Handslag etc.)
Inhandla (Köpa etc.)
Misshandla (Aga etc.)
Obehandlad (Obearbetad etc.)
Trävaruhandlare (Virkeshandlare etc.)
Upphandla (Anförskaffa etc.)
Virkeshandlare (Trävaruhandlare etc.)
Våldshandla (Slå etc.)

<< Fregende synonym - Handikappad Nsta synonym - Handla Oförberedd >>