Synonymordbok

Handling

Synonymer till Handling

 1. Story - matchar till 88 procent
 2. Dokument - matchar till 86 procent
 3. Aktion - matchar till 80 procent
 4. Gärning - matchar till 74 procent
 5. Akt - matchar till 68 procent
 6. Dåd - matchar till 66 procent
 7. Ingripande - matchar till 62 procent
 8. Skrivelse - matchar till 62 procent
 9. Händelseförlopp - matchar till 62 procent
 10. åtgärd - matchar till 60 procent
 11. Agera - matchar till 60 procent
 12. åtgörande - matchar till 60 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p H - Sk:  

Liknande ord

Avhandling (Disputation etc.)
Behandling (Hantering etc.)
Doktorsavhandling (Thesis etc.)
Förhandling (Rådslag etc.)
Hand (Näve etc.)
Hand Tralla (Strypa Tuppen etc.)
Handbok (Guide etc.)
Handel (Affärer etc.)
Handeldsvapen (Revolver etc.)
Handelsbod (Affär etc.)
Handfallen (Oföretagsam etc.)
Handfast (Bestämd etc.)
Handfat (Tvättfat etc.)
Handfäste (Arm etc.)
Handgemäng (Slagsmål etc.)
Handha (Administrera etc.)
Handhava (Förfara etc.)
Handhavande (Användande etc.)
Handikapp (Invaliditet etc.)
Handikappad (Invalidiserad etc.)
Handla (Agera etc.)
Handla Oförberedd (Improvisera etc.)
Handlag (Färdighet etc.)
Handlande (Agerande etc.)
Handlar (Köper etc.)
Handlare (Köpman etc.)
Handleda (Hjälpa etc.)
Handledare (Coach etc.)
Handledning (Instruktion etc.)
Handlingskraft (Energi etc.)
Handlingskraftig (Driftig etc.)
Handlägga (Hantera etc.)
Handlöst (Huvudstupa etc.)
Handräcka (Bistå etc.)
Handräckning (Assistans etc.)
Handrörelse (Gest etc.)
Handskakning (Handslag etc.)
Handslag (Handskakning etc.)
Handtag (Dörrvred etc.)
Handtralla (Sex etc.)
Handtryckning (Handslag etc.)
Strålbehandling (Radioterapi etc.)
Tingsförhandling (Rättegång etc.)

<< Fregende synonym - Handledning Nsta synonym - Handlingskraft >>