Synonymordbok

Inadekvat

Synonymer till Inadekvat

  1. Felaktig - matchar till 92 procent
  2. Ej Passande - matchar till 80 procent
  3. Otillfredsställande - matchar till 76 procent
  4. Bristande - matchar till 62 procent
  5. Otillräcklig - matchar till 62 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på I - Sök:  


<< Föregående synonym - Impulsiv Nästa synonym - Inaktiv >>