Synonymordbok

Inspektera

Synonymer till Inspektera

  1. Granska - matchar till 96 procent
  2. Besiktiga - matchar till 80 procent
  3. Syna - matchar till 80 procent
  4. Undersöka - matchar till 80 procent
  5. Kontrollera - matchar till 68 procent
  6. Skärskåda - matchar till 64 procent
  7. Kolla - matchar till 62 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p I - Sk:  

Liknande ord

Inspektion (Besiktning etc.)
Inspelning (Tagning etc.)
Insprutning (Injektion etc.)
Inspärrad (Inlåst etc.)

<< Fregende synonym - Insmickrande Nsta synonym - Inspektion >>