Synonymordbok

Instruera

Synonymer till Instruera

  1. Handleda - matchar till 88 procent
  2. Dirigera - matchar till 82 procent
  3. Undervisa - matchar till 70 procent
  4. Utbilda - matchar till 70 procent
  5. Lära - matchar till 66 procent
  6. Leda - matchar till 64 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på I - Sök:  

Liknande ord

Instabil (Labil etc.)
Instabilitet (Ostadighet etc.)
Instans (Myndighet etc.)
Instifta (Bilda etc.)
Institution (Anstalt etc.)
Instruktion (Handledning etc.)
Instruktionsbok (Handbok etc.)
Instruktör (Handledare etc.)
Instrument (Redskap etc.)
Instrumentspelare (Musiker etc.)
Instudera (öva etc.)
Inställa (Inhibera etc.)
Inställning (Attityd etc.)
Instämma (Hålla Med etc.)
Instämmande (Bifall etc.)

<< Föregående synonym - Institution Nästa synonym - Instruktion >>