Synonymordbok

Kännedom

Synonymer till Kännedom

  1. Känna Till - matchar till 90 procent
  2. Vetande - matchar till 86 procent
  3. Kunskap - matchar till 82 procent
  4. Vetskap - matchar till 80 procent
  5. Insikt - matchar till 64 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på K - Sök:  

Liknande ord

Känna (Beröra etc.)
Känna På Sig (Ana etc.)
Känna Till (Kännedom etc.)
Kännbar (Märkbar etc.)
Kännemärke (Signum etc.)
Kännetecken (Drag etc.)
Känneteckna (Beteckna etc.)
Kännetecknande (Karakteristisk etc.)
Känning (Aning etc.)

<< Föregående synonym - Kännbar Nästa synonym - Kännemärke >>