Synonymordbok

Klargöra

Synonymer till Klargöra

  1. Förtydliga - matchar till 84 procent
  2. Precisera - matchar till 76 procent
  3. Tydliggöra - matchar till 76 procent
  4. Förklara - matchar till 74 procent
  5. Belysa - matchar till 66 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på K - Sök:  

Liknande ord

Klar (Beredd etc.)
Klara (Fullgöra etc.)
Klara Av (Behärska etc.)
Klarhet (Tydlighet etc.)
Klarlägga (Förklara etc.)
Klarna (Ljusna etc.)
Klarsynt (Skarpsynt etc.)
Klart (Färdigt etc.)

<< Föregående synonym - Klara Av Nästa synonym - Klarhet >>