Synonymordbok

Kollision

Synonymer till Kollision

  1. Krock - matchar till 96 procent
  2. Sammanstötning - matchar till 80 procent
  3. Krasch - matchar till 76 procent
  4. Krascha - matchar till 70 procent
  5. Smäll - matchar till 66 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på K - Sök:  

Liknande ord

Koll (Check etc.)
Kolla (Bese etc.)
Kolla In (Iaktta etc.)
Kollage (Album etc.)
Kollaps (Sammanbrott etc.)
Kollapsa (Fall etc.)
Kollar (Ser etc.)
Kollega (Arbetskamrat etc.)
Kollektion (Hopsamling etc.)
Kollektiv (Gemensam etc.)
Kolli (Paket etc.)
Kollidera (Krocka etc.)
Kollosal (Enorm etc.)

<< Föregående synonym - Kollidera Nästa synonym - Kollosal >>