Synonymordbok

Kompetens

Synonymer till Kompetens

  1. Duglighet - matchar till 78 procent
  2. Skicklighet - matchar till 70 procent
  3. Kunskap - matchar till 64 procent
  4. Förmåga - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på K - Sök:  

Liknande ord

Inkompetens (Oskicklighet etc.)
Kompakt (Fast etc.)
Kompanjon (Delägare etc.)
Komparativ (Jämförande etc.)
Kompensation (Ersättning etc.)
Kompensera (Ersätta etc.)
Kompetent (Duglig etc.)
Kompis (Frände etc.)
Kompisar (Kamrater etc.)
Komplett (Full etc.)
Komplettera (Lägga Till etc.)
Kompletterande (Tillägg etc.)
Komplettering (Tillägg etc.)
Komplex (Avancerad etc.)
Komplicerad (Invecklad etc.)
Komplicerat (Invecklat etc.)
Komplimang (Beröm etc.)
Komplott (Konspiration etc.)
Komponent (Beståndsdel etc.)
Komponera (Bilda etc.)
Kompositör (Tonsättare etc.)
Kompression (Tryck etc.)
Kompromisslös (Obeveklig etc.)

<< Föregående synonym - Kompensera Nästa synonym - Kompetent >>