Synonymordbok

Kontroll

Synonymer till Kontroll

  1. övervaka - matchar till 80 procent
  2. Granskning - matchar till 80 procent
  3. Makt - matchar till 80 procent
  4. Besiktning - matchar till 76 procent
  5. Check - matchar till 66 procent
  6. Verifiering - matchar till 66 procent
  7. Behärskning - matchar till 64 procent
  8. Koll - matchar till 62 procent
  9. Reglering - matchar till 60 procent
  10. Inspektion - matchar till 60 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p K - Sk:  

Liknande ord

Biljettkontrollant (Konduktör etc.)
Efterkontroll (Uppföljning etc.)
Fjärrkontroll (Dosa etc.)
Fjärrkontrollen (Dosan etc.)
Kontakt (Bekantskap etc.)
Kontamination (Förorening etc.)
Kontant (Cash etc.)
Kontemplera (Begrunda etc.)
Kontenta (Slutkläm etc.)
Kontext (Procedur etc.)
Kontexten (Sammanhanget etc.)
Kontinent (Världsdel etc.)
Kontinuerlig (Fortlöpande etc.)
Kontinuerligt (Ihållande etc.)
Kontor (Byrå etc.)
Kontorist (Skrivbiträde etc.)
Kontra (Gentemot etc.)
Kontrakt (Avtal etc.)
Kontraktion (Sammandragning etc.)
Kontrollant (Granskare etc.)
Kontrollera (Behärska etc.)
Kontrovers (Dispyt etc.)
Kontroversiell (Omstridd etc.)
Kontur (Fåra etc.)
Konturlös (Vag etc.)
Kunskapskontroll (Prov etc.)

<< Fregende synonym - Kontraktion Nsta synonym - Kontrollant >>