Synonymordbok

Korrekt

Synonymer till Korrekt

  1. Riktigt - matchar till 100 procent
  2. Rätt - matchar till 96 procent
  3. Riktig - matchar till 94 procent
  4. Felfri - matchar till 82 procent
  5. Sann - matchar till 76 procent
  6. Regelrätt - matchar till 66 procent
  7. Regelmässig - matchar till 64 procent
  8. Exakt - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på K - Sök:  

Liknande ord

Inkorrekt (Felaktig etc.)
Korrekthet (Riktighet etc.)
Korrektion (Justering etc.)
Korrekturläsa (Rätta Skrivfel etc.)
Korrelation (Samband etc.)
Korresponderande (Motsvarande etc.)
Korrigera (Justera etc.)
Korrigering (Justering etc.)
Korrosiv (Frätande etc.)

<< Föregående synonym - Korpulent Nästa synonym - Korrekthet >>