Synonymordbok

Minskning

Synonymer till Minskning

  1. Reducering - matchar till 94 procent
  2. Reduktion - matchar till 90 procent
  3. Nedgång - matchar till 88 procent
  4. Bortfall - matchar till 80 procent
  5. Krympning - matchar till 80 procent
  6. Avtagande - matchar till 76 procent
  7. Sänkning - matchar till 72 procent
  8. Nedskärning - matchar till 62 procent
  9. Inskränkning - matchar till 62 procent
  10. Tillbakagång - matchar till 62 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p M - Sk:  

Liknande ord

Minsann (Faktiskt etc.)
Minska (Avta etc.)
Minskande (Avtagande etc.)

<< Fregende synonym - Minskande Nsta synonym - Minutiöst >>