Synonymordbok

Nämna

Synonymer till Nämna

  1. Omnämna - matchar till 88 procent
  2. Ange - matchar till 82 procent
  3. Uppge - matchar till 80 procent
  4. Yppa - matchar till 80 procent
  5. Yttra - matchar till 72 procent
  6. Sade - matchar till 70 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p N - Sk:  

Liknande ord

Benämna (Beteckna etc.)
Nämligen (Alltså etc.)
Nämnd (Kommitté etc.)
Omnämna (Nämna etc.)
Utnämna (Nominera etc.)

<< Fregende synonym - Nämligen Nsta synonym - Nämnd >>