Synonymordbok

Negativ

Synonymer till Negativ

  1. Pessimistisk - matchar till 70 procent
  2. Pessimist - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på N - Sök:  

Liknande ord

Negativt (Icke-bra etc.)

<< Föregående synonym - Nedärvd Nästa synonym - Negativt >>