Synonymordbok

Norm

Synonymer till Norm

  1. Regel - matchar till 84 procent
  2. Rättesnöre - matchar till 84 procent
  3. Standardmått - matchar till 64 procent
  4. Måttstock - matchar till 62 procent
  5. Spelregel - matchar till 62 procent
  6. Standard - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på N - Sök:  

Liknande ord

Abnorm (Onormal etc.)
Abnormitet (Avvikelse etc.)
Enorm (Gigantisk etc.)
Enormt (Mycket etc.)
Normal (Genomsnittlig etc.)
Normalisera (Standardisera etc.)
Normalisering (Standardisering etc.)
Normalt (Vanligtvis etc.)
Normera (Standardisera etc.)
Normering (Standardisering etc.)
Onormal (Abnorm etc.)

<< Föregående synonym - Nordöst Nästa synonym - Normal >>