Synonymordbok

Obestämd

Synonymer till Obestämd

  1. Vag - matchar till 92 procent
  2. Odefinierad - matchar till 76 procent
  3. Tveksam - matchar till 68 procent
  4. Osäker - matchar till 66 procent
  5. Flytande - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på O - Sök:  

Liknande ord

Obesegrad (Oslagen etc.)
Obeslutsam (Osäker etc.)
Obeslutsamhet (Tvekan etc.)
Obestridlig (Odiskutabel etc.)
Obesudlad (Obefläckad etc.)

<< Föregående synonym - Obestridlig Nästa synonym - Obesudlad >>