Synonymordbok

Observera

Synonymer till Observera

  1. Uppmärksamma - matchar till 100 procent
  2. Märka - matchar till 88 procent
  3. Lägga Märke Till - matchar till 86 procent
  4. Iaktta - matchar till 82 procent
  5. Betrakta - matchar till 78 procent
  6. Titta - matchar till 66 procent
  7. Notera - matchar till 62 procent
  8. Syna - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på O - Sök:  

Liknande ord

Observans (Uppmärksamhet etc.)
Observant (Uppmärksam etc.)
Observation (Iakttagande etc.)
Observatör (Betraktare etc.)

<< Föregående synonym - Observatör Nästa synonym - Obstinat >>