Synonymordbok

Oförståndig

Synonymer till Oförståndig

  1. Oförnuftig - matchar till 90 procent
  2. Dum - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på O - Sök:  

Liknande ord

Oförarglig (Harmlös etc.)
Oförbehållsam (Rättfram etc.)
Ofördelaktig (Dålig etc.)
Ofördröjligen (Omgående etc.)
Oföretagsam (Handfallen etc.)
Oförfalskad (Genuin etc.)
Oförhappandes (Oväntat etc.)
Oförhindrad (Fri etc.)
Oförklarlig (Mystisk etc.)
Oförmåga (Vanmakt etc.)
Oförneklig (Obestridlig etc.)
Oförnuftig (Dum etc.)
Oförsagd (Frimodig etc.)
Oförsiktig (Ovarsam etc.)
Oförskämd (Fräck etc.)
Oförskämt (Skamligt etc.)
Oförställd (Naturlig etc.)
Oförtröttlig (Trägen etc.)
Oförutsedd (Oväntad etc.)
Oförvanskad (Naturlig etc.)
Oförvitlig (Klanderfri etc.)
Oförvägen (Djärv etc.)
Oföränderlig (Ständig etc.)
Oförändrad (Lika etc.)

<< Föregående synonym - Oförskämt Nästa synonym - Oförställd >>