Synonymordbok

Ofullständig

Synonymer till Ofullständig

  1. Inkomplett - matchar till 96 procent
  2. Bristande - matchar till 64 procent
  3. Bristfällig - matchar till 62 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på O - Sök:  

Liknande ord

Ofullständighet (Brist etc.)

<< Föregående synonym - Oftast Nästa synonym - Ofullständighet >>