Synonymordbok

Omfattande

Synonymer till Omfattande

  1. Vidsträckt - matchar till 80 procent
  2. Vida - matchar till 76 procent
  3. Extensiv - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på O - Sök:  

Liknande ord

Landsomfattande (Nationell etc.)
Omfamna (Famna etc.)
Omfamning (Famntag etc.)
Omfatta (Inbegripa etc.)
Omfattning (Spännvidd etc.)
Vittomfattande (Omfångsrik etc.)
Världsomfattande (Global etc.)

<< Föregående synonym - Omfatta Nästa synonym - Omfattning >>