Synonymordbok

Omfattning

Synonymer till Omfattning

  1. Vidd - matchar till 76 procent
  2. Utsträckning - matchar till 62 procent
  3. Spännvidd - matchar till 60 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p O - Sk:  

Liknande ord

Omfamna (Famna etc.)
Omfamning (Famntag etc.)
Omfatta (Inbegripa etc.)
Omfattande (Extensiv etc.)

<< Fregende synonym - Omfattande Nsta synonym - Omforma >>