Synonymordbok

Omvandla

Synonymer till Omvandla

  1. Konvertera - matchar till 86 procent
  2. Omforma - matchar till 80 procent
  3. Förändra - matchar till 74 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p O - Sk:  

Liknande ord

Omvandling (Förändring etc.)

<< Fregende synonym - Omtänksamhet Nsta synonym - Omvandling >>