Synonymordbok

Ordna

Synonymer till Ordna

 1. Strukturera - matchar till 100 procent
 2. Fixa - matchar till 96 procent
 3. Arrangera - matchar till 86 procent
 4. System - matchar till 84 procent
 5. Systematisera - matchar till 82 procent
 6. Indela - matchar till 80 procent
 7. Inrätta - matchar till 80 procent
 8. Gruppera - matchar till 80 procent
 9. Sortera - matchar till 78 procent
 10. Ranka - matchar till 74 procent
 11. Bestyra - matchar till 72 procent
 12. Ombesörja - matchar till 70 procent
 13. Organisera - matchar till 68 procent
 14. Klassificera - matchar till 68 procent
 15. Sammanställa - matchar till 62 procent
 16. Rätta - matchar till 62 procent
 17. Sköta - matchar till 60 procent
 18. Planera - matchar till 60 procent
 19. Greja - matchar till 60 procent


Frsta sidan - Sitemap - Ord p O - Sk:  

Liknande ord

Anordna (Arrangera etc.)
Förordna (Fastställa etc.)
Förordnande (Uppdrag etc.)
Inordna (Klassa etc.)
Ordnande (Arrangera etc.)
Ordning (Harmoni etc.)
Ordningsam (Disciplinerad etc.)
Ordningsamt (Prydlig etc.)
Ordningsföljd (Serie etc.)
Rangordna (Klassindela etc.)
Rangordnat System (Hierarki etc.)
Samordna (Koordinera etc.)
Samordnare (Koordinator etc.)
Tillfälligt Tillförordnad (Ställföreträdare etc.)

<< Fregende synonym - Ordlös Nsta synonym - Ordnande >>