Synonymordbok

Ostadig

Synonymer till Ostadig

  1. Ranglig - matchar till 82 procent
  2. Vinglig - matchar till 82 procent
  3. Labil - matchar till 80 procent
  4. Vacklande - matchar till 74 procent
  5. Darrig - matchar till 62 procent
  6. Växlande - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på O - Sök:  

Liknande ord

Ostabil (Instabil etc.)
Ostadighet (Instabilitet etc.)

<< Föregående synonym - Ostabil Nästa synonym - Ostadighet >>