Synonymordbok

Otillfredsställande

Synonymer till Otillfredsställande

  1. Bristande - matchar till 78 procent
  2. Inadekvat - matchar till 76 procent
  3. Bristfällig - matchar till 66 procent
  4. Otillräcklig - matchar till 62 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på O - Sök:  

Liknande ord

Otillfredsställd (Missnöjd etc.)
Otillgänglig (Oåtkomlig etc.)
Otillräcklig (Bristande etc.)
Otillräcklighet (Brist etc.)
Otillåten (Förbjuden etc.)

<< Föregående synonym - Otalig Nästa synonym - Otillfredsställd >>