Synonymordbok

Otillräcklig

Synonymer till Otillräcklig

  1. Ringa - matchar till 92 procent
  2. Bristfällig - matchar till 86 procent
  3. Undermålig - matchar till 82 procent
  4. Bristande - matchar till 74 procent
  5. Inadekvat - matchar till 62 procent
  6. Knapphändig - matchar till 62 procent
  7. Otillfredsställande - matchar till 62 procent
  8. Mager - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på O - Sök:  

Liknande ord

Otillfredsställande (Bristande etc.)
Otillfredsställd (Missnöjd etc.)
Otillgänglig (Oåtkomlig etc.)
Otillräcklighet (Brist etc.)
Otillåten (Förbjuden etc.)

<< Föregående synonym - Otillgänglig Nästa synonym - Otillräcklighet >>