Synonymordbok

Passande

Synonymer till Passande

 1. Tillbörlig - matchar till 100 procent
 2. Lämplig - matchar till 98 procent
 3. Lämpligt - matchar till 90 procent
 4. Duglig - matchar till 90 procent
 5. Lämpad - matchar till 86 procent
 6. ändamålsenlig - matchar till 84 procent
 7. Vederbörlig - matchar till 80 procent
 8. Anständig - matchar till 70 procent
 9. Tillämplig - matchar till 66 procent
 10. Välfunnen - matchar till 64 procent
 11. Adekvat - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på P - Sök:  

Liknande ord

Ej Passande (Inadekvat etc.)
Opassande (Olämplig etc.)
Passa (Betjäna etc.)
Passa Upp (Servera etc.)
Passage (Genomgång etc.)
Passagerare (Resande etc.)
Passera (Gå Förbi etc.)
Passion (Förälskelse etc.)
Passionerad (Eldig etc.)
Passiv (Inaktiv etc.)
Passning (Tillsyn etc.)
Passopp (Betjänt etc.)

<< Föregående synonym - Passagerare Nästa synonym - Passera >>