Synonymordbok

Permanent

Synonymer till Permanent

  1. Bestående - matchar till 96 procent
  2. Ständig - matchar till 86 procent
  3. Varaktig - matchar till 70 procent
  4. Fast - matchar till 60 procent
  5. Varaktigt - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på P - Sök:  

Liknande ord

Permanenta (Bestående etc.)
Permission (Ledighet etc.)

<< Föregående synonym - Periodisk Nästa synonym - Permanenta >>