Synonymordbok

Presentation

Synonymer till Presentation

  1. Framförande - matchar till 90 procent
  2. Framläggning - matchar till 82 procent
  3. Framställning - matchar till 80 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på P - Sök:  

Liknande ord

Present (Gåva etc.)
Presentera (Framföra etc.)
Press (Kläm etc.)
Pressa (Anstränga etc.)
Pressande (Ansträngande etc.)
Prestation (Bedrift etc.)
Prestationsförmåga (Kapacitet etc.)
Prestera (Frambringa etc.)
Presumera (Förmoda etc.)
Presumtion (Antagande etc.)
Presumtiv (Förmodad etc.)

<< Föregående synonym - Present Nästa synonym - Presentera >>