Synonymordbok

Presentera

Synonymer till Presentera

  1. Framföra - matchar till 80 procent
  2. Framlägga - matchar till 80 procent
  3. Lägga Fram - matchar till 80 procent
  4. Introducera - matchar till 66 procent
  5. Uppvisa - matchar till 60 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på P - Sök:  

Liknande ord

Present (Gåva etc.)
Presentation (Framförande etc.)
Press (Kläm etc.)
Pressa (Anstränga etc.)
Pressande (Ansträngande etc.)
Prestation (Bedrift etc.)
Prestationsförmåga (Kapacitet etc.)
Prestera (Frambringa etc.)
Presumera (Förmoda etc.)
Presumtion (Antagande etc.)
Presumtiv (Förmodad etc.)
Representera (Företräda etc.)

<< Föregående synonym - Presentation Nästa synonym - Press >>