Synonymordbok

Pressande

Synonymer till Pressande

  1. Tryckande - matchar till 86 procent
  2. Krävande - matchar till 82 procent
  3. Ansträngande - matchar till 70 procent
  4. Besvärande - matchar till 68 procent
  5. Betungande - matchar till 62 procent
  6. Påfrestande - matchar till 62 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på P - Sök:  

Liknande ord

Present (Gåva etc.)
Presentation (Framförande etc.)
Presentera (Framföra etc.)
Press (Kläm etc.)
Pressa (Anstränga etc.)
Prestation (Bedrift etc.)
Prestationsförmåga (Kapacitet etc.)
Prestera (Frambringa etc.)
Presumera (Förmoda etc.)
Presumtion (Antagande etc.)
Presumtiv (Förmodad etc.)

<< Föregående synonym - Pressa Nästa synonym - Prestation >>