Synonymordbok

Prestation

Synonymer till Prestation

  1. Bedrift - matchar till 76 procent
  2. Insats - matchar till 72 procent
  3. Bragd - matchar till 70 procent


Första sidan - Sitemap - Ord på P - Sök:  

Liknande ord

Present (Gåva etc.)
Presentation (Framförande etc.)
Presentera (Framföra etc.)
Press (Kläm etc.)
Pressa (Anstränga etc.)
Pressande (Ansträngande etc.)
Prestationsförmåga (Kapacitet etc.)
Prestera (Frambringa etc.)
Presumera (Förmoda etc.)
Presumtion (Antagande etc.)
Presumtiv (Förmodad etc.)

<< Föregående synonym - Pressande Nästa synonym - Prestationsförmåga >>